Wiadomości z branży reklamowej

rozliczanie firrm

Rozliczanie firm po audycie

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadza się w celu stwierdzenia, czy „sprawozdanie finansowe” jest prezentowane według określonych kryteriów. Zazwyczaj kryteriami są międzynarodowe standardy rachunkowości, chociaż biegli rewidenci mogą przeprowadzać badania sprawozdań finansowych sporządzanych na zasadzie kasowej lub na innej podstawie rachunkowości właściwej dla danej organizacji. Oceniając, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone rzetelnie zgodnie z zasadami rachunkowości, biegły
wyroby z pleksi

Frazowanie plexi, o co chodzi

Ramy pionowe (zwane również słupami lub słupami pionowymi) różnią się pod względem rozmiaru i konstrukcji w zależności od wymagań dotyczących obciążenia i stylistyki. Najpowszechniej stosowana kolumna pionowa jest produkowana przez walcowanie kształtowników z blachy stalowej o płaskich kręgach w zmodyfikowany kształt „C” z zaworami zwrotnymi. Styl ten określany jest często mianem otwartych kolumn walcowanych.
TOP